Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 搂1[POSTANOWIENIA OG脫LNE]

 1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym felgijaknowe.pl – https://felgijaknowe.pl od Firma Handlowo-Us艂ugowa Mariusz Majkowski , Rzemie艣lnicza 9, 78-320 Po艂czyn-Zdr贸j, NIP: 672-152-24-53.
 2. Poj臋cia u偶yte w regulaminie oznaczaj膮:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych) lub prawna, kt贸ra dokona艂a lub zamierza dokona膰 zakupu w sklepie internetowym felgijaknowe.pl. Klientem mo偶e by膰 zar贸wno konsument, jak i przedsi臋biorca,
  2. Sprzedawca – Firma Handlowo-Us艂ugowa Mariusz Majkowski , Rzemie艣lnicza 9, 78-320 Po艂czyn-Zdr贸j, NIP: 672-152-24-53,
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawc臋 w domenie https://felgijaknowe.pl,
  4. Konsument – w my艣l ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – U偶ytkownik, kt贸ry jako osoba fizyczna dokonuje czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, s膮 r贸wnie偶 przedsi臋biorcy prowadz膮cy jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, zawieraj膮cy umowy niemaj膮ce charakteru zawodowego wynikaj膮cego z przedmiotu wykonywanych przez nich dzia艂alno艣ci,
  5. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi za艂膮cznikami.
 3. Za pomoc膮 sklepu mo偶na zam贸wi膰 kuriera, kt贸ry odbierze oraz dostarczy felgi od Klienta doSprzedawcy oraz od Sprzedawcy do Klienta.
 4. Szczeg贸艂owe informacje o produktach znajduj膮 si臋 na stronie internetowej https://felgijaknowe.pl, jak r贸wnie偶 udost臋pniane s膮 w drodze wiadomo艣ci e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 drog膮 pocztow膮 na adres wskazany w punkcie 2b oraz drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: kontakt@felgijaknowe.pl.

搂2[WARUNKI KORZYSTANIA Z US艁UGI]

 1. By m贸c z艂o偶y膰 zam贸wienie przez Sklep Klient spe艂ni膰 musi nast臋puj膮ce wymagania techniczne: a. posiada膰 komputer, laptop lub inne urz膮dzenie z dost臋pem do internetu,
  b. posiada膰 dost臋p do poczty elektronicznej,
  c. korzysta膰 z przegl膮darki internetowej (zaleca si臋 korzystanie z najnowszej wersji),d. korzysta膰 z minimalnej rozdzielczo艣ci ekranu 1024×768,e. w艂膮czy膰 w przegl膮darce mo偶liwo艣膰 zapisu plik贸w cookies.
 2. Sklep internetowy udost臋pnia us艂ugi elektroniczne w postaci:a. formularza zam贸wienia, b. chat,
  c. newsletter
  d. formularza kontaktowego.
 3. Za 艣wiadczenie ww. us艂ug Sklep nie pobiera 偶adnych op艂at.
 4. Powy偶sze us艂ugi 艣wiadczone s膮 przez czas nieoznaczony. Klient mo偶e w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny zrezygnowa膰 z danej us艂ugi wysy艂aj膮c w tym celu stosown膮 wiadomo艣膰 e- mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient mo偶e odst膮pi膰 bez podania przyczyny od umowy o 艣wiadczenie ka偶dej z us艂ug w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia zam贸wienia spos贸b podany powy偶ej.

搂3[ZAWIERANIE UM脫W]

 1. Umowa zawierana jest pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT) okre艣lonymi w z艂otych polskich.
 3. Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane za pomoc膮 strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zam贸wienia (bez rejestracji). Sprzedawca nie prowadzi sprzeda偶y telefonicznej oraz za po艣rednictwem poczty e-mail.
 1. Aby dokona膰 zakupu Klient wybiera interesuj膮ce go produkty w Sklepie poprzez klikni臋cie odpowiedniego przycisku. Po zako艅czeniu wybierania produkt贸w, Klient przechodzi do zak艂adki, w kt贸rej okre艣la spos贸b dostawy produkt贸w i p艂atno艣ci za nie.
 2. Nast臋pnie Klient klika przycisk „Kupuj臋 i p艂ac臋”, kt贸ry przekierowuje Klienta na stron臋 zawieraj膮c膮 informacje o dokonywanym zam贸wieniu. Do informacji tych nale偶y m.in.: okre艣lenie g艂贸wnych cech zam贸wionych towar贸w, wskazanie 艂膮cznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zam贸wienia.
 3. Klient, w celu dokonania zam贸wienia, jest obowi膮zany potwierdzi膰 z艂o偶enie zam贸wienia poprzez klikni臋cie przycisku „Kupuj臋 i p艂ac臋” znajduj膮cego si臋 pod podsumowaniem zam贸wienia.
 4. Klikni臋cie przycisku „Kupuj臋 i p艂ac臋” jest r贸wnoznaczne z o艣wiadczeniem wiedzy Klienta o z艂o偶eniu zam贸wienia poci膮gaj膮cego za sob膮 obowi膮zek zap艂aty.
 5. Do zawarcia umowy sprzeda偶y dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta z艂o偶enia zam贸wienia, tj. z momentem klikni臋cia przycisku „Kupuj臋 i p艂ac臋”.
 6. Po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Klienta, Sprzedawca wysy艂a wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 z艂o偶enie zam贸wienia do realizacji wraz z danymi dotycz膮cymi jego realizacji, do kt贸rych nale偶y m.in.: okre艣lenie g艂贸wnych cech zam贸wionych towar贸w, termin realizacji zam贸wienia, wskazanie 艂膮cznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zam贸wienia.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie tre艣ci zawartej umowy nast臋puje poprzez: a. udost臋pnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  b. utrwalenie tre艣ci umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zam贸wienia w ramach umowy sprzeda偶y, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta s膮 niezgodne z prawd膮.
 9. W przypadku produktu wykonywanego na zam贸wienie lub personalizowanego, klient dokonuje zakupu produktu poprzez Sklep, a nast臋pnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotycz膮ce zam贸wienia w formie wiadomo艣ci e-mail / notatki do zam贸wienia.

搂4[TERMINY I SPOSOBY P艁ATNO艢CI]

1. Strona internetowa udost臋pnia nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wienie:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego (przedp艂ata)

 1. Klient jest zobowi膮zany dokona膰 zap艂aty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 2. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez klienta Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu na ten sam instrument p艂atniczy, za pomoc膮 kt贸rego Klient dokona艂 p艂atno艣ci.

搂5[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 1. Klient ponosi koszty dostawy zam贸wionych produkt贸w do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty s膮 dostarczane pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej. Op艂aty za dostaw臋 produkt贸w s膮 podawane w panelu oraz w wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej przyj臋cie zam贸wienia.
 3. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby dostawy produkt贸w: a. przesy艂k膮 kuriersk膮.

搂6[PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY]

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowi膮 uprawnienia przyznane wy艂膮cznie Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odst膮pi膰 od umowy zawartej ze Sprzedawc膮 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesy艂ki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy Klient mo偶e z艂o偶y膰 za pomoc膮 formularza odst膮pienia od umowy znajduj膮cego si臋 na ko艅cu regulaminu, zar贸wno drog膮 pocztow膮 na adres: Rzemie艣lnicza 9, 78-320 Po艂czyn-Zdr贸j, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@felgijaknowe.pl.
 4. Z艂o偶enie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wp艂ywu na skuteczno艣膰 odst膮pienia. Dla skuteczno艣ci o艣wiadczenia o odst膮pieniu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed up艂ywem terminu.
 5. Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza drog膮 mailow膮 (na adres podany przy sk艂adaniu zam贸wienia) przyj臋cie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

6. W przypadku wys艂ania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy produktu (z wy艂膮czeniem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy udost臋pniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci.
 2. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje wobec um贸w:a. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy.

搂7[ODPOWIEDZIALNO艢膯 ZA ZGODNO艢膯 艢WIADCZENIA Z UMOW膭 (REKLAMACJA PRODUKTU)]

 1. Sprzedawca obowi膮zany jest do 艣wiadczenia us艂ug i towar贸w zgodnych z umow膮. Sprzedawca ma prawny obowi膮zek dostarczenia towar贸w bez wad.
 2. Zasady dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytu艂u um贸w zobowi膮zuj膮cych do przeniesienia w艂asno艣ci towaru na Konsumenta reguluje Rozdzia艂 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument贸w.
 3. W zakresie reklamacji Konsument mo偶e realizowa膰 uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodno艣ci towaru z umow膮 sprzeda偶y.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec Konsumenta za brak zgodno艣ci towaru z umow膮 istniej膮cy w chwili dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili, chyba, 偶e termin przydatno艣ci towaru do u偶ycia, wskazany przez Sprzedawc臋, jest d艂u偶szy. Przed up艂ywem powy偶szego terminu Konsument mo偶e powiadomi膰 Sprzedawc臋 o stwierdzeniu niezgodno艣ci wysy艂aj膮c stosown膮 wiadomo艣膰 za pomoc膮 jednego ze 艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych kontakt ze Sprzedawc膮, o kt贸rych mowa w 搂1 ust. 5.
 5. Sprzedawca potwierdza wp艂yw reklamacji i wzywa Konsumenta do niezw艂ocznego dostarczenia towaru niezgodnego z umow膮 do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania si臋 do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzgl臋dnienia reklamacji, towar zostanie odes艂any wraz z opini膮 co do niezasadno艣ci reklamacji.
 1. Je偶eli Sprzedawca nie ustosunkuje si臋 do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje si臋, 偶e uzna艂 reklamacj臋 konsumenta i jego 偶膮danie.
 2. Klient nieb臋d膮cy Konsumentem mo偶e skorzysta膰 z uprawnie艅 przys艂uguj膮cych mu od Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za wady, na zasadach okre艣lonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta ni臋b臋d膮cego Konsumentem, je偶eli sprzedany produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania towaru Klientowi nieb臋d膮cemu Konsumentem.
 4. Klient nieb臋d膮cy Konsumentem traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 rzeczy w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej – je偶eli nie zawiadomi艂 Sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu.

搂8[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSI臉BIORCAMI DOKONUJ膭CYMI ZAM脫WIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie do um贸w zawieranych z Klientami b臋d膮cymi przedsi臋biorcami dokonuj膮cymi zam贸wienia w celach zawodowych.
 2. Z艂o偶enie zam贸wienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem o艣wiadczenia, i偶 osoba sk艂adaj膮ca zam贸wienie jest upowa偶niona do reprezentowania podmiotu, w imieniu kt贸rego zam贸wienie z艂o偶ono. Z艂o偶enie zam贸wienia bez stosownego upowa偶nienia skutkowa膰 b臋dzie odpowiedzialno艣ci膮 osoby sk艂adaj膮cej zam贸wienie za wszelkie szkody wynik艂e z tego faktu.
 3. Przedsi臋biorca jest zobowi膮zany zbada膰 przesy艂k臋 dostarczan膮 mu za po艣rednictwem przewo藕nika w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowi膮zany jest dochowa膰 wszelkich czynno艣ci zmierzaj膮cych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.
 4. Przedsi臋biorca traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 rzeczy w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej – je偶eli nie zawiadomi艂 sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsi臋biorc膮 w ci膮gu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikaj膮ce z realizacji umowy zawartej mi臋dzy Sprzedawc膮 a Przedsi臋biorc膮

rozstrzygane b臋d膮 przez S膮d w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy. Prawem w艂a艣ciwym jest prawo polskie.

搂9[POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZWI膭ZANIA SPOR脫W]

 1. W celu rozwi膮zania sporu zaistnia艂ego w zwi膮zku z dokonywaniem zakup贸w w Sklepie, konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pomocy nast臋puj膮cych instytucji przed wytoczeniem sprawy w s膮dzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez z艂o偶enie wniosku o rozstrzygni臋cie sporu wynikaj膮cego z umowy sprzeda偶y,
  2. zwr贸cenie si臋 do Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w celu polubownego zako艅czenia sporu,
  3. zwr贸cenia si臋 o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, kt贸rej celem jest ochrona praw konsument贸w.
 2. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ciach skorzystania przez konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania spor贸w oraz dost臋pno艣ci procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsument贸w, organizacji spo艂ecznych zajmuj膮cych si臋 ochron膮 praw konsument贸w, a tak偶e Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.搂10[POSTANOWIENIA KO艃COWE]
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze wzgl臋du na zmiany w przepisach obowi膮zuj膮cego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji um贸w. Zmiany te nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na z艂o偶one, realizowane lub wykonane zam贸wienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem w艂a艣ciwym

dla umowy sprzeda偶y jest prawo polskie, chyba, 偶e prawo w艂a艣ciwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w spos贸b korzystniejszy dla konsumenta.

3. Regulamin obowi膮zuje od dnia 18-06-2023.

[FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY]
Adresat Adres pocztowy

Ja / My (*) niniejszym informuj臋 / informujemy (*) o moim / naszym (*) odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy:

Nazwa produktu Cena

Razem
Data zawarcia umowy Data odbioru produkt贸w Imi臋 i nazwisko
Adres konsumenta (-贸w) Data i podpis

UWAGA Je偶eli sprzedajesz produkty cyfrowe (e-booki, audiobooki, licencje, dost臋py do medi贸w) – skontaktuj si臋 z nami! Je偶eli sprzedajesz wy艂膮cznie produkty spersonalizowane lub na zam贸wiene albo procedura przyjmowania zlecenia wykonania produktu na zam贸wienie jest inna ni偶 zaproponowana przez nas w regulaminie – skontaktuj si臋 z nami. Je偶eli sprzedawca prowadzi r贸wnie偶 sprzeda偶 przez wiadmo艣ci e-mail, nale偶y zapewni膰 akceptacj臋 przez klienta regulaminu i polityki prywatno艣ci. Pami臋taj, 偶e przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie musi nosi膰 nazw臋 zwi膮zan膮 z obowi膮zkiem zap艂aty, np. „Kupuj臋 i p艂ac臋”. Po z艂o偶eniu zam贸wienia przez klienta, powiniene艣 wysy艂a膰 do niego wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 z艂o偶enie zam贸wienia do realizacji wraz z danymi dotycz膮cymi jego realizacji, do kt贸rych nale偶y m.in.: okre艣lenie g艂贸wnych cech zam贸wionych towar贸w, termin realizacji zam贸wienia, wskazanie 艂膮cznej ceny wraz z podatkami i op艂atami za dostaw臋, przedstawienie danych osobowych klienta.

Masz pytania?

Skontakuj si臋 z nami!